Εμφανίζονται τα 10 αποτελέσματα

21.40
27.10
27.05
27.30
30.80
34.50
41.70
45.10