Εμφανίζονται τα 10 αποτελέσματα

21.20
22.60
29.60
33.80
33.60
15.20
22.80